Hydrogeologie a vodní hospodářství

Protipovodňová ochrana na Labi - projektová dokumentace.

OBJEDNATEL: Povodí Labe, s.p.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r. o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 365 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 05/2008 - 07/2008

TECHNICKÝ POPIS:

Protipovodňové opatření (PPO) Lovosicko je navrženo jako ochrana průmyslové části města Lovosice na úroveň Q100 řeky Labe a ochrana obce Píšťany na pravém břehu Labe. Linie PPO je navržena jako kombinace zemních valů, trvalých železobetonových zdí a lehkých mobilních stěn na železobetonovém základu. Celková délka linie PPO je 5 226,9 m a chrání území o rozloze 2 156 000 m2. Společnost AZ Consult zajišťovala vypracování PD pro stavební řízení včetně zajištění veškerých podkladů nutných pro stavební povolení a vypracování zadávací dokumentace. Také zde prováděla základní inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.