O společnosti

AZ Consult spol. s r. o. byla založena v roce 1992, v roce 2022 tedy oslavila 30. výročí svého působení na trhu stavebních prací. Od počátku je hlavní náplní naší společnosti inženýrská geologie a geomechanika, projektování dopravních a vodohospodářských staveb a inženýring především v přípravných fázích stavebního procesu. Ve druhé polovině devadesátých let jsme rozšířili činnost o sanace geotechnických staveb, především sesuvů a skalních řícení a o speciální zakládání. Tato činnost pak byla převedena do společnosti AZ Sanace a.s., která byla založena v r. 1998. V roce 1995 jsme se zúčastnili privatizace skupiny monitoringu Krušných hor a po vítězství ve veřejné soutěži jsme založili společnost AZ Monitoring s. r. o., která působí v oboru geotechnického monitoringu a doplňuje činnost střediska geotechniky společnosti AZ Consult.

Rozvoj společnosti přinesl i nutnost přemístit část zaměstnanců do sídla společnosti AZ Sanace ve Vaňově. Vypočítávat všechny stavby a projekty, kterých jsme se zúčastnili, by přineslo dlouhý seznam. Spíše je možné konstatovat, že inženýrskogeologický průzkum pro dálniční a silniční stavby je jednou z dominantních činností střediska geotechniky, a to na dálnicích D3, D5, D8 a D11, na řadě nových silnic a obchvatů, především na R6 a v poslední době i při supervizi tunelů. Středisko projekce a inženýringu se podílí na řadě významných staveb našeho kraje, a to jak dopravních (především D8), tak i vodohospodářských (např. protipovodňová opatření na Labi, přístav Mělník a další).

Stejně jako velké množství referenčních staveb, na kterých se společnost AZ Consult podílí, je zárukou kvality zpracovaných projektů a měření i vysoce kvalifikovaný a pravidelně odborně vzdělávaný kolektiv, který tvoří jak řadoví zaměstnanci tak i autorizovaní inženýři působící v oboru desítky let.

Cena veřejnosti:

 

HTML tutorial HTML tutorial