Středisko inženýrské činnosti

  • Středisko inženýrské činnosti se zaměřuje na veškerou činnost
  • spojenou s přípravou a realizací staveb, s organizací výběrových
  • řízení a supervizní činnost

 

 


Příprava staveb

 


Organizace výběrových řízení


Realizace staveb


Konzultační a poradenská činnost